లివర్ డిటాక్స్‌ప్రో, లివర్ హెల్త్ -60 వెజ్ క్యాప్సూల్స్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది

2 మాత్రమే మిగిలి ఉంది
SKU: HHLIVDETOXPRO60
సాధారణ ధర Rs. 1,499.00 MRP (అన్ని పన్నులతో కలిపి.)
సాధారణ ధర -53% Rs. 3,199.00 అమ్ముడు ధర Rs. 1,499.00 MRP (అన్ని పన్నులతో కలిపి.)
  • హెల్తీహే న్యూట్రిషన్ లివర్ డిటాక్స్‌ప్రో - 1058mg ప్రతి సర్వింగ్ - 60 వెజిటబుల్ క్యాప్సూల్స్

Questions & Answers

Have a Question?

Ask a Question
  • What are the contents

    Liver DetoxPro has a unique combination of nutraceuticals such as milk thistle, glutathione, resveratrol and vitamin E with antioxidant, anti-inflammatory and hepatoprotective properties to support liver health.

  • Whether diabetic can consume this?

    Yes, a diabetic person can potentially consume HealthyHey's Liver DetoxPro containing milk thistle, glutathione, resveratrol, and vitamin E. However, it's crucial for them to consult with a healthcare professional before starting to monitor any potential interactions with diabetes medications or effects on blood sugar levels.