థైరోహెల్త్, సపోర్ట్ హెల్తీ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ -థైరాయిడ్ హెల్త్ ఫార్ములా - 60 వెజ్ క్యాప్సూల్స్

స్టాక్ లేదు
SKU: HHTHYROHEALTH60
సాధారణ ధర Rs. 599.00 MRP (అన్ని పన్నులతో కలిపి.)
సాధారణ ధర -54% Rs. 1,299.00 అమ్ముడు ధర Rs. 599.00 MRP (అన్ని పన్నులతో కలిపి.)
  • HealthyHey న్యూట్రిషన్ థైరోహెల్త్ - థైరాయిడ్ హెల్త్ ఫార్ములా - 475 mg ప్రతి సర్వింగ్ - 60 వెజిటబుల్ క్యాప్సూల్స్

Questions & Answers

Have a Question?

Ask a Question
  • Can i take thyroheath and selenium tablet together

    Each serving of ThyroHealth provides 100% of the Recommended Dietary Allowance (RDA) of selenium. Therefore, it is advised not to take an additional selenium supplement to avoid potential overdose. However, it is recommended to consult a healthcare professional as they can provide personalized guidance based on your health requirements.

  • 1. can this supplement be consumed along with the thyronom tablet? 2. Which is the best preferred time to consume this supplement ?

    Thyronorm (levothyroxine sodium) is a medication used to treat hypothyroidism and should generally be taken separately from other supplements or medications to ensure proper absorption and effectiveness. If you are considering taking ThyroHealth alongside Thyronorm, it's important to consult your healthcare professional first. They can advise you on the timing of consumption to avoid any potential interactions that could affect the absorption or efficacy of Thyronorm. Generally, we recommend taking one capsule daily after a meal with plenty of water.

  • How to take or daily consumption with water when before lunch or after lunch ? .. or daily one cap is enough???

    Take one capsule daily after a meal with plenty of water or as suggested by a healthcare professional.