ఉమెన్ ప్లస్ PCOS బ్యాలెన్స్ ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ పౌడర్ 200గ్రా

అందుబాటులో ఉంది
SKU: HHWPPCOSO200
సాధారణ ధర Rs. 799.00 MRP (అన్ని పన్నులతో కలిపి.)
సాధారణ ధర -53% Rs. 1,699.00 అమ్ముడు ధర Rs. 799.00 MRP (అన్ని పన్నులతో కలిపి.)

హెల్తీహే న్యూట్రిషన్ ఉమెన్ ప్లస్ PCOS బ్యాలెన్స్ - ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ - 200గ్రా

Questions & Answers

Have a Question?

Ask a Question
 • Can I consume this for irregular and less period

  Certainly! PCOS Balance can be beneficial for managing PCOS symptoms like irregular periods. It may help improve insulin sensitivity, regulate hormone balance, support reproductive health and provide essential nutrients. The product may even help in controlling symptoms such as weight gain, facial hair, sleep, stress and acne.

 • I am 30 years old,i have 1 years baby boy,i m suffering from pcos sence 15 year,can i use this product in daily bases,its save for me?

  Woman Plus PCOS Balance is generally considered safe for consumption. However, we do not recommend the product to nursing and lactating women, unless advised by a doctor.

 • My doctor have written another powder can I use this in place of that powder

  HealthyHey's Woman Plus PCOS Balance is generally considered safe for consumption and designed to assist in regulating the menstrual cycle, managing PCOS symptoms and promoting hormonal balance. However, it's important to note that the ingredients and recommended dosage of PCOS Balance may vary depending on individual body requirements, potentially differing from the prescription provided by your doctor. Therefore, it is recommended to consult with your doctor regarding the specific ingredients and dosage levels of this product before taking it.

 • Is it safe for 15 year old girl

  HealthyHey's Woman Plus PCOS Balance is recommended for women and not for children below 18 years of age.